CONCERT HALL Jupiter


Photographer Valeria Voynitskaya
Cinematographer/ Editor Yulia Gorlenkova
Lighting designer Andrey Ivliev
Stage designer Yana Mu
Painting Adam LarinNizhniy Novgorod
12.01.2023